Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest z Jakub Piąstka – licencjonowany pośrednik w obrocie nieruchomościami (licencja nr 5008), posiadający ubezpieczenie zawodowe OC, prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą DSI.COM NIERUCHOMOŚCI Jakub Piąstka z siedzibą w Łodzi (90-722) przy ul. Więckowskiego 20.
Dokumenty rejestrowe: zaświadczenie o wpisie do ewidencji gospodarczej nr 56794, NIP: 727-254-47-52, REGON: 100474491. Kontakt do biura: 0-42-632-81-21, e-mail: dsi@dsi.com.pl , adres strony www.dsi.com.pl

2. Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane przez biuro DSI.COM jak poniżej:

3. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych, w zależności od celu przetwarzania, są:
  • Podmioty uprawnione do otrzymywania danych na podstawie przepisów prawa,
  • Kancelarie prawne w ramach obsługi prawnej biura DSI.COM,
  • Ubezpieczyciele
  • Doradcy podatkowi w ramach obsługi kadrowo-księgowej biura,
  • Galactica Sp. j. Raatz i Wspólnicy, Bydgoszcz, ul. Fordońska 189 w celu wyszukiwania ofert dla klienta
  • Inne biura obrotu nieruchomościami,
  • Klienci biura DSI.COM Nieruchomości Jakub Piąstka, 90-722 Łódź, ul. Więckowskiego 20.
4. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, jeżeli przetwarzanie danych odbywało się na jej podstawie.

5. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne w określonym zakresie (art. 6 ust. 1 lit. a) oraz wymogiem ustawowym w pozostałej części. Niepodanie danych w zakresie wymaganym przez administratora może skutkować odrzuceniem lub odmową, rozpatrzenia wniosku, odmową realizacji umowy, odmową przyjęcia cv, niedopuszczeniem do szkolenia.

6. Pani/Pana dane nie będą poddane procesowi zautomatyzowanego podejmowania decyzji (profilowania).

7. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w innym celu niż ten, w jakim zostały zebrane.

8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.